1. ความเร็วสูงสุดสามารถเข้าถึง 800 RPM;
  2. ลูกเต๋าวางประสานก่อนผสม
  3. ไม่จำเป็นต้องเปิดภาชนะ
  4. แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว 220v;
  5. ไม่มีปัญหาไอน้ำ
  6. ไม่ทำลายรูปร่างของผงดีบุก
  7. ฟิกซ์เจอร์นี้เหมาะสำหรับกระป๋องวางประสานบรรจุ 500G ทุกชนิด
  8. สามารถตั้งเวลากวนได้ตามใจชอบ

การแสดงผล

X