XC1000 คือเครื่องนับรังสีเอกซ์แบบไมโครโฟกัสอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้หลักการฟลูออสโคปของเอ็กซ์เรย์และซอฟต์แวร์อัลกอริธึมที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระพร้อมฟังก์ชัน Al ซึ่งสามารถคำนวณจำนวนวัสดุในม้วนวัสดุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการอัปโหลดข้อมูล MES และการพิมพ์ฉลากวัสดุโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถบรรลุฟังก์ชันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดกำลังคน

การแสดงผล

X